Voor wie? Vragen van clienten 2019-06-06T14:33:39+00:00

Zin in Werk en Leven

Een plek waar je welkom bent
met alles wat je bij je draagt

Er is een bepaalde manier van
mens–zijn die de mijne is.
Ik ben geroepen mijn leven
op deze manier te leven,
en niet als nabootsing van dat
van iemand anders… dat verleent
een nieuw belang van trouw
aan mijzelf.
Als ik dat niet ben, mis ik het doel
van mijn leven, ik mis wat mens-zijn
voor mij betekent.
Johann Gottfriedd von Herder

Vragen waarover mijn cliënten meer inzicht en bewustwording willen ontwikkelen zijn o.a.:

 • stress en beginnende burnout klachten.
 • identiteitsvragen: wie ben ik en wat/waar doe ik er toe?
 • zingeving- en zinvindingsvragen
 • vragen waar de kracht van de liefde stokt
 • onrust, vermoeidheid, gejaagdheid
 • gemis aan plezier/bezieling in loopbaan
 • situatie van arbeidsongeschiktheid, outplacement of werkloosheid
 • waarnemen van en omgaan met angst, pijn, onzekerheid, verdriet
 • verlangen een ander, meer autonoom en authentieker antwoord te kunnen geven op gebeurtenissen in persoonlijk en professioneel leven.
 • het gevoel geleefd te worden, ver verwijderd van jouw essentie
 • het vinden van balans in werk en privéleven
 • inzicht in- en het ervaren van gezinsdynamieken
 • onderzoeken van talenten en kwaliteiten
 • eigen verantwoordelijkheid hernemen, jouw kracht te ervaren

Deze vragen raken verschillende levensgebieden:

 • gezin, relaties, huwelijk
 • werkrelaties
 • zingeving
reacties van cliënten

Wil je kennismaken met mij en/of mijn manier van werken?

Lees wat mijn cliënten over mij zeggen of bel 06-40764284 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
reacties van cliënten