Professionele ontwikkeling en groei 2019-06-06T14:46:08+00:00

Zin in Werk en Leven

Bied je een plek waar je welkom bent
met alles wat je bij je draagt

Schilderij Johanna Walters
Titel: Mensen nr. 3527
De grootste kunstenaar
kan niets verzinnen
.
Dat niet vooraf al
in de steen bestaat
.
Maar als zijn hand niet
met zijn geest meegaat.

Zal hij het nooit
van het ruwe marmer
winnen.
Michelangelo

Een innerlijke reis naar verbindend leiderschap.

Het traject Professionele ontwikkeling en groei is een mooi instrument om jouw potentie en idealen vanuit deze verbinding te realiseren. Binnen dit traject ontwikkel je inzicht in je patronen en conditionering en dat wat je gevoelens je te zeggen hebben. Wat je belemmert de keuzen te maken waarvan je weet dat ze in deze fase van je leven nodig zijn om je verder te kunnen ontwikkelen en groeien in werk en leven.

Je leert leiderschap ontwikkelen met als vertrekpunt, je innerlijke kracht, jouw verlangen, je idealen, je talenten, waarden en dat waar het voor jou werkelijk over moet gaan. Door middel van het schrijven van je levensverhaal, onderzoeken we welke vaak onbewuste besluiten je hebt genomen, welke je nu nog dienen en welke in deze fase van je leven je ontwikkeling en groei belemmeren.

Nieuw leiderschap mogelijk maken

Deze onbewuste processen worden gevoed door je karakterstructuren en loyaliteit aan je systeem van herkomst. Daar weet van hebben maakt nieuw leiderschap mogelijk. Je leert je vrijer bewegen tussen b.v. de polen, macht-onmacht, goed-fout, kwaliteit-valkuil, verlangen en gemis. Vervolgens kijken we waar je vanuit deze inzichten andere keuzes kunt/wilt maken. Die (meer) aansluiten bij wie jij in essentie bent. Hoe je jouw handelen, communicatie en gedrag, vanuit deze verbinding, de vorm en betekenis kan geven die hierbij aansluiten. Wanneer we deze essentiële wegwijzers overslaan beperken we de kans op een duurzaam en succesvol traject. Deze brede context stelt je in staat tot verbindend leiderschap met zowel jezelf als met je omgeving.

Loopbaanvragen zijn ook levensvragen

Je kunt je professioneel functioneren in mijn beleving niet loskoppelen van wie jij bent. Je krijgt regelmatig opdrachten mee die specifiek aansluiten bij jouw vraag, jouw doel. Om je nieuwe inzichten in de praktijk te toetsen en ervaren in relatie tot jezelf en de ander.

Meestal zijn 6 tot 7 gesprekken voldoende om je doel te realiseren. Aan het eind van het traject is er een evaluatie en afsluitend gesprek. We bespreken of je doel is gehaald, andere thema’s nog aandacht vragen of dat we afscheid van elkaar gaan nemen.

Dit traject kan ook uitstekend ingezet worden bij outplacement en re-integratiebegeleiding.

Kom! Ik kijk naar je uit.

Meestal zijn 6 tot 7 gesprekken voldoende om je doel te realiseren.

Graag leg ik in een vrijblijvend persoonlijk gesprek uit wat ik voor je kan betekenen. Weet je van harte welkom.
Kom! Ik kijk naar je uit.