Klachtenbeeld en oorzaken burn-out 2019-06-06T14:46:52+00:00

Zin in Werk en Leven

Bied je een plek waar je welkom bent
met alles wat je bij je draagt.

Schilderij Johanna Walters
Titel: Mensen nr. 3527
Stress op het werk is een van de belangrijkste factoren bij het ontstaan van een burn-out.
Opvallende energievreters zijn:
• een hoge werkdruk
• te hoge of onduidelijke taakeisen
• gebrek aan autonomie en sturingsmogelijkheid
• gebrekkige sociale steun van collega’s
• weinig betrokkenheid van de leidinggevende
Ook reorganisaties en de angst om je baan te verliezen zorgen voor stress.
Werkstress en een Burn-out

Klachtenbeeld en oorzaken Burn-out.

De klachten uiten zich in verschillende vormen. Er is altijd sprake van klachten op het gebied van afnemende vitaliteit: vermoeidheid en uitputting staan meestal op de voorgrond. Daarnaast zijn er vrijwel altijd cognitieve problemen, emotionele problemen en gedragsproblemen. Bij cognitieve problemen moet je denken aan problemen met aandacht en concentratie, oriëntatie, waarnemen, herinneren, plannen maken, problemen oplossen, handelen, het nemen van initiatieven en inzicht in de eigen situatie.

Symptomen bij Burn-out
 • vermoeidheid
 • niet herstellen na inspanning
 • gespannenheid, niet kunnen ontspannen, trillen, transpireren
 • hoofdpijn, nek- rug- en spierpijn
 • hartklachten (kloppingen, druk, ritmestoornissen)
 • bloeddrukklachten (te hoog of te laag)
 • heftig transpireren
 • hyperventilatie en/of benauwdheid
 • maag- en darmklachten
 • verzwakte weerstand
 • inslaapproblemen, doorslaapproblemen of erg lang slapen
Symptomen in gedrag bij Burn-out
 • zich voortdurend haasten
 • werk mee naar huis nemen, zonder pauze doorhollen
 • grenzen niet meer ervaren
 • geen nee zeggen, niet genoeg delegeren
 • toename roken, drinken,
 • medicijngebruik, koffie, fastfood
Symptomen in stemming/emotie bij Burn-out
 • angsten
 • paniek
 • grote schrikachtigheid
 • geïrriteerdheid, kort lontje
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • gevoel van machteloosheid
 • depressie, somberheid
 • niet meer kunnen genieten
 • gevoel van uitzichtloosheid, wanhoop
 • nergens meer zin in hebben, tegen alles opzien
 • geen interesse meer hebben
 • zorgelijkheid
 • schuldgevoelens
Cognitieve symptomen bij Burn-out
 • aandachtproblemen
 • concentratieproblemen, moeite met lezen
 • geheugenproblemen
 • problemen met informatieverwerking en leren
 • piekeren en malen
 • geen beslissingen kunnen nemen
 • problemen met denken, plannen en organiseren
 • problemen met het scheiden van hoofd, bijzaken en de rode  draad vasthouden
 • problemen met overzicht houden en tijdsbewaking
 • multitasking hapert
 • vergissingen, fouten maken
 • verlaagd werktempo
Kom! Ik kijk naar je uit.

Niemand hoeft alleen: Ik nodig je uit deze innerlijke reis te maken.

Weet je van harte welkom. Graag leg ik in een vrijblijvend persoonlijk gesprek uit wat ik voor je kan betekenen.
Kom! Ik kijk naar je uit.