Privacy en Cookies 2019-01-28T12:23:39+00:00

Zin in Werk en Leven

Bied je een plek waar je
je eigen plek terugvindt.
Een plek waar je welkom bent,

met alles wat je bij je draagt.

Vragen
Als je naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.
Contactgegevens

Zin in Werk en leven
Praktijk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en groei
Thonny Oosterlee
Zandvoort 27
398CT Amerongen
06-40764284

info@zininwerkenleven.nl

Privacy verklaring

Zin in Werk en leven Praktijk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en groei hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring geef ik transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ben op de hoogte van de rechten omtrent je persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Ik noteer en verwerk – alleen relevante – persoonsgegevens om een goede uitvoering van het begeleidingstraject te bewerkstelligen. Hiertoe maak ik aantekeningen tijdens de gesprekken over je huidige situatie, gezondheidssituatie en hulpvraag. Ik heb als enige toegang tot de gegevens op mijn computer en in je dossier.

Een klein deel van de persoonsgegevens gebruik ik voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan sturen en om je te kunnen bereiken per telefoon of e-mail.

Voor de bovenstaande doeleinden kan ik de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

  • naam, adres, woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • burgerlijke staat
  • werkzaamheden
  • een korte omschrijving van de klachten
  • overige hulpverleners of behandelaars

De verwerking van je gegevens beperk ik alleen tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden en alleen nadat ik om jouw uitdrukkelijke toestemming heb gevraagd. Ik gebruik geanonimiseerde gegevens tijdens intercollegiale toetsing. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van  je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Passende, technische voorzorgsmaatregelen

Ik heb passende, technische voorzorgsmaatregelen genomen zodat de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens gewaarborgd is. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computer, zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is en ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Je gegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de begeleiding en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, aanvulling of verwijdering van de gegevens die ik van jou ontvangen heb.

Indien ik jouw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging website

De website van Zin in Werk en Leven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.