Methoden en technieken 2019-06-06T14:38:43+00:00

Ver voorbij het pad
van goed en fout,
meningen en oordelen,
is een open plek;
daar ontmoet ik je graag.

Rumi

Methoden en technieken:

Ik werk eclectisch dat wil zeggen met gezond verstand en intuïtie. En maak daarnaast gebruik van het beste wat de huidige methoden en meest effectieve technieken te bieden hebben. Met toepassing van deze methodes en technieken is het mogelijk nieuwe inzichten te krijgen in hoe je waarneemt, voelt en functioneert. Ze ondersteunen om je bewust te worden van je conditioneringen en verstrikkingen.

Ik maak gebruik van methoden en technieken uit:

NLP : reikt handvatten aan om onbewuste beperkende overtuigingen om te buigen tot bewuste stimulerende overtuigingen. Laat zien welke strategieën effectiever zijn om gewenste doelen te bereiken. Geeft inzicht in welke hulpbronnen hierbij ondersteunend zijn.

Trans Actionele Analyse (TA) : onderzoekt de communicatie tussen mensen en de daaronder liggende drijfveren en patronen.

Creatieve oefeningen : Speels creëren stimuleert de mogelijkheid voorbij het bekende vorm te geven. Onverwachte beelden en ideeën scheppen de mogelijkheid je open te stellen voor het onbekende. Regelmatig maak ik gebruik van het essentieprogram dat hier heel mooi bij aansluit.

Visualisaties: om doelen te bereiken is het helpend een beeld te maken van hoe de situatie, eruit moet zien als je doel bereikt is.

Lichaamswerk en ademwerk: ons lichaam is het meest directe instrument in de ontmoeting. Hoe meer we in ons lichaam aanwezig zijn, hoe meer we ervaren en voelen, hoe meer we in contact zijn met onszelf en de ander. Via ons lijf worden we bewogen, worden we geraakt en aangeraakt: lichamelijk, cognitief, emotioneel en spiritueel.

Systemisch werken: is een opening naar een grotere persoonlijke vrijheid. Zij schept de mogelijkheid verborgen belemmeringen voel- en zichtbaar te maken. Wij mensen groeien op, leren en ontwikkelen ons in systemen met onze ouders, schoolklas, sportteam en weer later werken wij in systemen, zoals bedrijven en organisaties. Verstrikkingen die ontstaan als de wetten van het systeem getreden worden zijn over het algemeen onbewust. Deze kennis en kunde brengt vanuit deze presentie diepgaande veranderingsprocessen op gang. Het op en diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die andere daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

Hoe ik precies werk ontstaat in het contact met de unieke mens die voor mij zit

Alle methodieken zijn uiteindelijk ondergeschikt. Afhankelijk van je leer/ontwikkelvraag en dat wat er nodig is bepalen we samen de wijze waarop we aan het werk gaan. Mijn aanbod is gericht op particulieren en organisaties. De opdrachten die ik aanneem voer ik in principe zelf uit. Geregeld werk ik samen met andere professionals die mijn visie en werkwijze delen.

  • Individuele begeleiding vindt plaats in mijn werkruimte in Amerongen.
  • Groepsbijeenkomsten organiseer ik in of in de omgeving van Amerongen, Utrecht, Amersfoort, Veenendaal of in company.
reacties van cliënten

Wil je kennismaken met mij en/of mijn manier van werken?

Lees de reacties van mijn cliënten of bel 06-40764284 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
reacties van cliënten